…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

NESSAP GAMA

Laserový řezací automat pro tvarové vyřezávání z tabulí plechu českého výrobce ŘÍZENÉ STROJE, s.r.o.

Původní stav

Původní řešení krytování laserového řezacího stroje bylo provedeno pomocí stavebnicového systému zastřešení ze stavebního oboru. Bylo nutné upravovat složitěji dodanou konstrukci těchto krytů a tak navíc řešit technické návaznosti instalací důležitých pro funkci vlastního stroje. Toto krytování bylo opatřeno plošnou grafikou s mnoha popisy označení. Při montáži stroje probíhalo více úprav na konstrukci krytů a tím byla i zdlouhavá finální montáž. Stroje byly úspěšné mezi zákazníky, ale majitelé firmy projevili i přesto sami zájem o spolupráci s průmyslovým designérem pro inovaci vnějšího designu.

Zadání

Zadavatelé požadovali od designéra celkově nové řešení vnějšího designu tak, aby se více projevila krytováním příslušnost stroje k výrobním technologickým strojům v oboru – zvýšit jejich konkurenceschopnost. Důležité je i dodržet stavebnicovost pro rozměrové verze stroje a pro proměnné vybavení dle přání zákazníka. Podstatné v zadání bylo změnit charakter krytů z nakupované stavebnice na výrobek řešený konstrukčně již konkrétně přímo k tomuto stroji. Zadání od roku 2016.

Studie řešení nového designu

Z hlediska designu bylo navrhnuté modulární řešení nosných částí rámu i výplně krytů. Zvýraznily se funkčně i opticky nosné sloupové portály, které je možno rozměrově měnit na šířku dle velikosti stroje.

Čelní portály mají zvýrazněnou hranu a negativní úkos dovnitř pro snadnější naklonění obsluhy do stroje pro kontrolu procesu. Vnitřní portály se opakují a jsou stavebně shodné – jejich počet je použit dle délky stroje. Vícenásobně použité díly se také vyrábějí ekonomičtěji ve větším počtu.

Také automatický nakládací přední stůl před řezacím strojem má shodný charakter designu krytů a stal se tak nyní optickou součástí celé kompozice sestavy stroje.

Skelet nosných sloupů portálu je designově řešen jako pohledový vnější prvek. Novým řešením je přínosem výhodná technologie výroby dílů z plechu a není nutnost při montáži např. dovrtávat otvory pro instalace apod. Vše je provedeno již ve svařované sestavě.

Výplně mezi portály jsou ploché desky z lehčené sendvičové hmoty a tyto díly jsou posuvné jako dveře či snímatelné servisní kryty.

Nové řešení a koncepce designu laserového řezacího stroje bylo přijato kladně a zavedeno do výroby prototypu po odzkoušení, pak i do sériové výroby.

Osobitý vzhled stroje umocnila aplikace výstražných a informačních LED modulů integrovaných do rohů portálů a do plochy krytů, změna nového loga firmy na reliéfní tvar, použití originálních masívních madel dveří, rozdělení odstínů barev a střízlivý popis typu stroje. Velkou změnou také je řešení stavitelného ovládacího panelu s dotykovou obrazovkou.

Vizualizace

Renderované obrázky 3D CAD modelu studie věrně znázornily nové řešení již ve fázi počítačového zpracování a posloužily i pro včasnou přípravu propagačních materiálů před výstavou a první prezentací stroje.

Realizace

Návrh designu je realizován a od roku 2017 v sériové výrobě . Laserový řezací stroj NESSAP GAMA je vyráběn v mnoha rozměrových verzích a také alternativním vybavení dle přání zákazníka.