…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Stroje pro sklenářské dílny

Vrtačky a brusky

Dlouhodobá spolupráce v oblasti designu a provedení koncepce prvků na strojích SULAK určených pro sklenářské dílny a provozovny v rodinné firmě Šulákových: vrtací stroje, brousicí stroje na hrany vertikální a horizontální.

  • dvoustranná vrtačka skla VTS03, VTS03 SCOUT (rok 2010)
  • dvoustranná vrtačka skla VTS04 BOXER
  • dvoustranná vrtačka skla VTS04 LINEAR BOXER (rok 2017)
  • PLC dvoustranná vrtačka skla VTS05 PANTHER (rok 2018)
  • dvouvřetenová bruska hran tabulového skla BTS02 BETA (rok 2010)
  • tvarová bruska hran tabulového skla BBT03 UNI (rok 2010)

Původní stav

Konstrukce SULAK strojů pro operace vrtání otvorů a broušení hran tabulí skla byla provedena jako konstrukce rámová, svařovaná z ocelových profilů a postupně dle funkce stroje byly instalovány další mechanismy jako pohon vřetena, uložení a posuvy tabulí skla a další komponenty. Kryty byly jako bezpečnostní pouze na vybraných místech. Stroje SULAK jsou kladně hodnocené kvalitou funkce pro potřeby řemeslníků a malých provozoven s příznivou cenou. Majitelé rodinné firmy SULAK však měli záměr dále zlepšit celkový vnější vzhled spolu s možností vylepšit i další vlastnosti pro obsluhu stroje.

původní stav provedení strojů firmy SULAK

Zadání

Zadavatel požadoval od designéra zhodnotit celkové řešení vnějšího designu a provést úpravy pro zvýšení jednotného stylu designu pro rozdílné stroje výrobního programu firmy. Zahrnul do projektu i možnost zásahu do technologičnosti výroby dílů a do koncepce řešení konstrukce. Vše podmíněno limitem výrobních nákladů. Zadání od roku 2010.

Studie řešení nového designu

Z pohledu vnějšího designu a charakteru funkce strojů (přesné obrábění s numerickým odečítáním souřadnic a zaměření laserem) bylo nutno posílit mechanicky a také opticky tuhost základní rámové svařované konstrukce (vzbudit větší důvěru ve stabilitu a tedy i přesnost stroje).

Změna v posílení rámu se provedla u všech strojů, bylo nutné srovnání linií tvaru a navazujících prvků. Provedly se změny v rozmístění částí tak, aby obslužné prvky pro řízení procesu obrábění byly blíže u místa obsluhy a mohlo se citlivěji sledovat nastavení stroje při obrábění. Vnější kryty pro vyšší kompaktnost tvarů posilují i masivnost stroje. Navíc byly vytvořeny např. u vrtaček odkládací místa a skříňka pro nástroje a pomůcky. Také byl doplněn např. i stupínek pro ergonomicky snazší přístup k výměně nástroje vřetena a sledování procesu obrábění. Celkový vzhled pak podpořilo jednotné určení odstínů a jejich rozmístění. Změnu postihlo i provedení loga firmy na krytech – nyní jako reliéfní.

Skici

Zpočátku skici návrhu ručně kreslené byly pouze jako první intuitivní layouty myšlenky směru řešení nového designu. Další studie a více propracovaný rozsah úprav byly na základě vymodelování strojů řešeny již ve 3D CAD. Tedy i první výstupy pro finální prezentaci projektu a vyhodnocení úprav konstrukce byly řešené pomocí pohledů na 3D CAD model.

Vizualizace

Podrobné návrhové 3D CAD modely nového designu strojů SULAK byly použity i pro vytvoření fotorealistické vizualizace řešení. Obrázky lépe prezentovaly řešení projektu pro přesvědčení a rozhodnutí rodinného týmu firmy SULAK ke změně vzhledu i konstrukce. Nové řešení designu a koncepce úprav bylo přijato kladně a zavedeno do výroby prototypů strojů a pak i do sériové výroby.

Realizace

Návrh designu a zmíněných úprav je plně realizován a od roku 2010 v sériové výrobě a průběžně postupně inovován. Stroje jsou prezentovány jako kvalitní výrobky české rodinné vývojové a výrobní firmy SULAK.

„…kvalitní německý technický design s českou cenou…“

posouzení strojů s novým designem zákazníkem z Velké Británie

Stroje na odborných výstavách GLASSTECH apod. velmi dobře hodnoceny – konzultováno s p. majitelem Vítem Šulákem.

Po změně designu byl průběžně v několika dalších letech vyhodnocen nárůst výroby o cca 40 %. Přidaná hodnota výrobku se zvýšila, což se odrazilo i na prodejnosti strojů. Stroje jsou exportovány do mnoha zemí na celém světě.