…design pro SKUTEČNÉ stroje od roku 1997

Nabídka služeb v oblasti průmyslového designu

Pro firmy zaměřené na vývoj a výrobu strojních výrobků, technologických zařízení a přístrojů jsou nabízeny tyto činnosti:

  • Studie designu – analýza a návrh designu
  • Vizualizace návrhu designu – rendery 3D CAD modelu
  • Konstrukční práce – výrobní dokumentace
  • Technické modely – pro prezentaci

Příklad postupu projektu designu

Analýza designu – návrhové studie

Po převzetí zadání následuje analýza souhrnu požadavků na nový výrobek a jejich možnosti řešení pro vnější design, integrace designu do návrhu projektu – možnosti úprav základu stroje a původní koncepce pro řešení designu. Vytvoření návrhové studie variant řešení nového designu nebo úprav stávajícího provedení krytů. Počáteční studie designu řešené již ve 3D CAD systému na geometricky přesný základ zadaného zařízení – možnost posoudit proporční a rozměrové řešení designu, celkový vzhled zařízení. Návrh studie designu řešen v systému 3D CAD Autodesk INVENTOR.

Zpracování finálního návrhu

Pro vybranou variantu designu zákazníkem následuje vytvoření skeletového objemového 3D CAD modelu vnější geometrie designu krytů s vnějšími povrchovými tvarovými detaily, řešení barevnosti a popisu atd.

Návrh provedení tvaru krytů respektuje podmínky provozu a funkce strojního zařízení, dále materiál a povrchová úprava krytů dle technologie výroby krytů a předpokládaného počtu výroby kusů (sériovost). Součástí řešení designu je zpravidla i požadavek na návrh ovládacích panelů a dalších prvků ovládání, ergonomické a bezpečnostní požadavky na provedení krytů.

Prezentace návrhu

Obrazové výstupy náhledů 3D CAD modelu na návrh designu, zhotovení fotorealistické vizualizace (rendery 3D CAD modelu). Využití obrázků vizualizace pro předvedení již i při návrhu studie pro rozhodování zadavatele o zvolení finální verze návrhu studie, verze odstínů krytů a vnějších dílů, také verze popisů. Obrázky vizualizace finální verze designu možno využít dále v propagaci výrobku např. již před dokončením prototypu (pro marketing včasná příprava prospektů, prezentace…) a také i pro názorné vysvětlení detailů nového designu krytů pro spolupracující firmy.

Předání dat návrhu designu

3D CAD export modelu designu (step, iges, x_t parasolid atd.) pro vložení do základního 3D CAD modelu sestavy stroje nebo technického zařízení u zákazníka pro kontrolu, zda design tvarově, rozměrově i funkčně vyhovuje požadavkům. Dále výkres designu celkové sestavy zařízení s navrhnutými kryty (pdf, dwg) se základními vnějšími rozměry a s upřesňujícími poznámkami k provedení designu. Tato data pak slouží zákazníkovi jako vstupní podklad do jeho firemního konstrukčního oddělení k vlastnímu zpracování výrobních podkladů pro kryty (popis vnější geometrie krytů).

V návrhu designu v této fázi studie designu nejsou tedy řešeny designérem současně výrobní výkresy detailů, sestav krytů a vnějších prvků s kryty souvisejících – toto může být předmětem další následné zakázky v případě dohody a dalšího zadání pro následné zpracování výrobní dokumentace krytování (viz dále).

Konstrukční výrobní dokumentace

Pokud zákazník nemá konstrukční kapacity pro zpracování výrobní dokumentace krytů, je-li potřeba např. i zkrátit čas přípravy výroby prototypu (konstrukční oddělení se věnuje vývoji jiných částí stroje) a nebo se zákazník přímo nezabývá konstrukčními pracemi pro nový výrobek (zákazník nemá přímo konstrukční oddělení) je možno dále nabídnout v rámci služeb designu i zpracování konstrukčních podkladů pro výrobu nových krytů.

Jedná se o vytvoření 3D CAD modelů konstrukčního řešení dílů a sestav krytů dle finálního vnějšího designu, zhotovení konstrukční výrobní dokumentace (výkresy pdf, dwg), kusovníky sestav (exc), vektorová výrobní data rozvinů plechů krytů a obrysů dílů výpalků (dxf), 3D data pro rychlou výrobu prototypů dílů metodou 3D tisku – Rapid prototyping (stl apod.) – např. pro předpokládané díly výlisků, odlitků apod.

Je možno nabídnout konstrukční práce i v jiných oblastech částí strojních výrobků, přímo nesouvisejících pouze s designem krytů. Zaměření a rozsah konstrukčních prací je vždy nutno dále konkrétně dohodnout.

Zhotovení prezentačních modelů

Výroba fyzických modelů návrhů designu za účelem ověření vnějšího tvaru před dalším postupem v projektu nového stroje. Dále i zakázková výroba prezentačních modelů externího zadání již hotových strojů a zařízení. Zmenšené fyzické modely strojů jsou také výhodně využívány za účelem prezentace výrobků na odborných výstavách a veletrzích (např. v případě velkého stroje použití zmenšeného modelu jako názorná náhrada tohoto výrobku – není třeba zajišťovat nákladný převoz a instalaci skutečného stroje), dále pro firemní archivace výrobku a nebo jako prezentační dárek pro zákazníka.